Lærere

Ingeborg Helene Aanonsen
IMG_3403.jpg
Anne Karin Haugland
Sina.png
Sina Kamilla Klev

Helene har undervist yoga siden 2002 og startet Pusterommet i Mandal i 2005. Hennes første erfaring med yoga var i England i 1993, da hun gikk introduksjonskurs i Raja yoga. Etter noen kurs i Hatha yoga gikk hun i lære hos Anne Karin Brink og fikk diplom som lærer i grunnleggende asanas, pranayama og yoga-filosofi 2002. I 2012 tok hun 200 timers yogalærer-utdanning i India og i 2014 gjennomførte hun instruktør-utdanning i Medisinsk yoga. I tillegg har hun yoga-massasje fra Axelsons i Oslo, samt ayurveda kurs 1-5 fra Ayurvedaskolan Human Health i Sverige. Helene har også studert under Advaita-lærere, hovedsaklig Florian Schlosser.

Det siste året har Helene gjennomført lærerutdannelse i yoga-slynge (yogaswing/flying yoga) og fullfører 13 måneders Kundalini-yoga lærerutdanning i mars 2019.
Helenes timer er preget av meditativ ro, avspenning selv i krevende stillinger og gir utøverne god anledning til å vende fokus inn i kroppen for egne erfaringer. Oppmerksomheten hviler i å være, ikke prestere.

Anne Karin har drevet med Iyengar yoga siden 2009 og de siste årene praktisert flere typer yoga i Pusterommet. I tilleggg har hun hatt en jevn egenpraksis i mange år.
Anne Karin er av utdannelse lærer og har undervist en hel yrkeskarriere. Hun har også undervist yoga til kolleger og i små grupper. 
Anne Karin underviser etter Iyengar metoden og gir instruksjoner som passer til elevenes behov og har fokuset på den enkeltes utøvelse av stillingene, for så å gjøre korrigeringer ved behov.

 B.K.S- Iyengar, som har gitt sitt navn til denne yogaformen, beskriver selv sine metoder som "meditation in action" For at yoga stillingene skal kunne være fysisk og mentalt virkningsfulle må de holdes i lengre tid. Da økes den gode påvirkning på kroppen, organer og nerve-systemet. Samtidig er det du som avgjør hvor mye din kropp tåler. Det gjør at alle kan gjøre Iyengar yoga - uansett alder.

Sina er under lærerutdanning i Kundalini-yoga og begynnner denne høsten å praktisere som yogalærer i Pusterommet. Hun har drevet med yoga hele sitt voksne liv i tillegg til å følge en rekke kurs i tilstedeværelse og Non-dual training med Florian Schlosser.

Sina jobber til daglig som pedagog, er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i veiledning. Hun brenner for barns medvirkning og kreativitet. 

Sina har evne til å se nye perspektiver og har en anerkjennende,  ikke-dømmende holdning som oppleves god å bli møtt med.

Utdanningen som lærer i Kundalini-yoga går over tretten måneder og krever daglig egenpraksis, egne diett-fokus, teori og utøvelse av yoga-tradisjonens mange fasetter.

Rebekka Weder

Rebekka Weder er instruktøren som har bragt Yin-yoga til Pusterommet. Hun er opprinnelig fra Sveits og har både Flyt-yoga og Yin-yoga utdannelse derfra. 

Yin-yoga er en rolig og terapeutisk yoga-form, man går inn i stillingene, støtter panne, knær og polstrer kroppen slik at den kan hvile lenge, fra 3-5 minutter i hver stilling. Øvelsene jobber da med bindevev, den dype muskulaturen og ledd/leddbånd og man oppnår dyp avspenning. Øvelsene åpner opp for dypere pust.

Noen ganger vil du også treffe Rebekka på flyt-yoga.

Ane Berg Bentsen

Ane Berg Bentsen er utdannet fysioterapeut i 2005 . Allsidig yrkeserfaring fra rehabiliteringssenter, sykehus og kommunehelse-tjeneste. Lang erfaringen innen trening/rehabilitering, samt oppfølging av kreftpasienter/-overlevere. I 2015 utdannet instruktør i Medisinsk yoga, og har undervist i yoga ved Pusterommet Oslo Universitetssykehus og Pusterommet Akershus universitetssykehus. Siden 2016 undervist i medisinsk yoga ved Pusterommet i Mandal. Jeg har interesse for helsefremmende arbeid, og er ydmyk for at mennesket gjennom ulike tilnærminger selv kan bidra til å ivaretakelse av egen helse, i tillegg til medisinsk oppfølging og behandling. Medisinsk yoga opplever jeg som en god metode for å øke selvinnsikt og kunnskap om kropp og sinn som kan bidra til bedre helse og balanse, både fysisk og psykisk.

Uwe Bongsted

Uwe Bongsted underviser i qigong og meditasjon, og jobber til daglig med en PhD på UiA der han forsker innenfor meditasjonsfeltet.

Hans interesse for østens tradisjoner strekker seg langt tilbake. Blant annet har han gjennom mer enn tjue år trent japansk kampkunst. Han har sin meditasjonsbakgrunn i zenbuddhismen, og har også studert under advaita-lærere.

I 2008 leverte han sin masteroppgave i kristendomsstudier, der han undersøkte meditasjon i et tverreligiøst perspektiv, og så på den meditative åndelighetens mulige rolle innenfor religionsdialog. 

Uwe tok instruktørutdanning innen qigong i 2009, og har flere kurs i qigong etter dette.